Ingen jobb for stor, ingen for liten

Kystavfall, en av Norges mest miljøvennlige avfallshåndteringsselskap!

Med et sterkt fokus på miljø, gjør vi om alt avfall til en ressurs. Vi pakker og sorterer avfall som kommer inn til håndterbare enheter for gjenbruk. Kystavfall har i dag avfallsmottak på Hitra og Frøya. Her fragmenterer vi avfallet ditt om til råstoff.

Vårt mål er å tilby våre kunder alt av tjenester innen renovasjon, gjennomført på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Avfall med et grønt fotavtrykk.

Sortering av avfall

Kystavfall sorterer og pakker alt avfall som kommer inn. Avfallet gjøres om til håndterbare enheter for gjenbruk.

Moderne håndtering

Avfall og utstyr fra havbruksnæringa hugges, kvernes og pakkes klart for videre resirkulering.

Kystavfall er et godkjent mottaksanlegg for kverning og pakking av ulike typer avfall inkludert innsamling av industriavfall. Vi tilbyr renovasjonstjenester, containerutleie og slamsuging.

 

icon av lastebil med tipp

Transport

rivingskule

Riving

resirkulerings icon

Avfallssortering

icon av container

Bestill container

rivingsmaskin

Hugging

icon av lastebil med tipp

Fjerning av avfall